Tryghed

Politik. Design. Adfærd.

Tryghed - eksempler

  • Tryghedsundersøgelse på internettet
  • Skolevejsanalyse
  • Vurdering af borgerhenvendelser
  • Gennemgang af utrygge steder og forslag til løsning
  • Indstilling til politisk udvalgsmøde
 
Tryghed.jpg