Trafikale vurderinger

Sparring. Vurdering. Myndighed.

Trafikale vurderinger - eksempler

  • Løbende sparring om projektudvikling
  • Prognose - estimat af ny trafik som følge af projektet
  • Fremtidig afvikling af trafikken - kø og forsinkelse
  • Vurdering af konsekvenser for trafiksikkerheden
  • Vurdering af bløde trafikanters forhold
  • Forslag til justeret projekt
  • Dialog med vejmyndigheden og eventuelt andre
 
SKOLE 2.jpg