Trafiksikkerhed

Mål. Effekt.

Viden.

Trafiksikkerhed - eksempler

  • Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion
  • Trafiksikkerhedsplaner
  • Uheldsanalyse baseret på vejman.dk
  • Adfærdsstudier baseret på observation
  • Skitsering af løsninger
  • Vurdering af projektforslag
  • Sparring om sikker udformning
 
TS lys.jpg